Ketamina

La Ketamina és un depressor del sistema nerviós central que s’utilitza com a anestèsic en veterinària i que juntament amb els efectes anestèsics i sedatius té uns efectes psicodèlics (al·lucinògens) molt potents.

Efectes

A dosis baixes, els efectes són semblants als de l’embriaguesa per alcohol o sedants, amb pèrdua de coordinació i dificultats per parlar i pensar, visió borrosa, etc. Tot i això, els efectes buscats pels consumidors de Ketamina són experiències al·lucinògenes (alteracions de la percepció, experiències d’estar fora del cos, de flotació, etc.). A dosis altes, es pot produir un viatge psicodèlic molt fort, amb deliris i al·lucinacions, perdent la noció de qui és un mateix i on i amb qui s’hi està. També es perd la noció del temps i el reconeixement del que passa al voltant, o bé es té el pensament que un ha mort o és a punt de morir.

Mantenir relacions sexuals sota els efectes de la Ketamina pot impedir reaccionar físicament en cas de patir un abús, així com impedir que es recordin clarament els fets.

La Ketamina és una substància altament perillosa i tòxica, i pot provocar intoxicacions agudes molt greus, amb pèrdua de consciència, coma i convulsions; depressió respiratòria amb aturada cardíaca; atacs de pànic; deliris paranoics; ideació suïcida amb temptatives d’autolisi; estats d’agitació i de pèrdua de control amb potenciació de comportaments violents. La Ketamina provoca sempre nàusees i vòmits. Per això, hi ha un risc d’aspiració si hi ha una disminució del nivell de consciència.

La Ketamina provoca una dependència psicològica i física molt alta i una tolerància ràpida. El consum crònic de Ketamina ocasiona pèrdua de memòria i de concentració, pèrdua d’habilitats tant intel·lectuals com manuals, i aparició de flashbacks (reviure els efectes de la Ketamina fins i tot molt de temps després de l’últim consum).

Argot:

K, vitamina K, Special K, super K, ket, keta, kit-kat, LA Coke, especial CK, CK, Calvin Klein (cocaïna+Ketamina), Mary-Kay, Maria-K (marihuana+Ketamina), heroïna psicodèlica .

Marc legal:

Dús exclusivament veterinari.