Benzodiazepines

Són medicaments depressors del sistema nerviós central. Les principals indicacions d’aquests medicaments són l’ansietat i l’insomni. També s’utilitzen en el tractament de la síndrome d’abstinència de l’alcohol, per al control de l’epilèpsia i com a sedant preoperatori.

Consumidors que desenvolupen dependència a les benzodiazepines

Politoxicòmans que les prenen per millorar els efectes adversos de la cocaïna, com a automedicació per a la síndrome d’abstinència de l’heroïna i l’alcohol, i per col·locar-se quan no disposen d’altres drogues.

Pacients amb depressió o trastorns de pànic que han seguit tractament a dosis altes, durant períodes de temps perllongats.

Pacients a qui se’ls recepta per ansietat crònica i insomni i que poden estar biològicament predisposats a desenvolupar dependència.

Síndrome d'abstinència

La síndrome d’abstinència apareix després de la interrupció brusca del tractament o la reducció molt significativa o massa ràpida de la dosi. També depèn de la dosi i de la durada del tractament.

Mesclades amb alcohol, es potencia l’efecte depressor, disminuint-ne el control i l’alerta i augmentant-ne la somnolència. Per això, augmenta el risc d’accidents de trànsit i laborals.

Marc legal

No es poden vendre sense recepta mèdica.