Política de privadesa

Aquest document de política de privadesa VIU BE CENTRO D`ADDICCIONS SL, té per funció informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.viubect.com sobre els tractaments de dades personals efectuades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta completament aquesta política de privadesa i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa per tal de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

En concordança amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, li facilita la informació següent:

Responsable del Tractament:

Raó social: VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL,
NIF: B67224444
Domicili social: C/ Via Europa, 113 local 3, Cp: 08303 Mataró (Barcelona)
Correu Electrònic: mireialaporte@copc.cat

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten els interessats per tal de:

Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades així com la preparació de pressupostos.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o comercial entre l’Usuari i VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.

Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament daquestes dades està legitimat per a lexecució de les obligacions contractuals i/o comercials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les que han estat sol·licitades, llevat que hi hagi una obligació i/o imperatiu legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal i/o imperatiu legal o segó de tenir el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es fan transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que emparen l’interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit al C/ Via Europa, 113 local 3, Cp: 08303 Mataró (Barcelona), o correu electrònic: mireialaporte@copc.cat

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a mireialaporte@copc.cat

La persona interessada pot presentar una reclamació davant lautoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és lAgència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob. és/seu-electronica-web, o enviant un escrit al C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada als formularis de la pàgina web?

Pel que fa al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL, no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL,. queda exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a VIU BE CENTRE D`ADDICCIONS SL, han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té l’entitat implantades?

VIU BE CENTRO D`ADDICCIONS SL, us comunica que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i els serveis de la societat de la informació.

VIU BE CENTRO D`ADDICCIONS SL, li comunica que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat de acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.