Tractaments

Centre de dia

Viu bé centre de dia és el servei que oferim per poder ajudar els nostres usuaris a treballar diferents àmbits de la seva vida quotidiana des d’un acompanyament integral i multidisciplinari amb professionals que els acompanyessin durant tot el recorregut de la seva recuperació.

El centre de dia consta de diferents serveis

Tallers de creixement personal

Desenvolupament de les habilitats socials

Centre d'ingrés

Viu bé centre d’ingrés és el programa de col·laboració amb altres centres de la nostra confiança on l’usuari rep la màxima atenció en un règim d’ingrés integral durant un temps determinat per poder desintoxicar-se a nivell físic i preparar-se per poder accedir al nostre programa de pis terapèutic o centre de dia.

Pis Terapèutic

Viu bé ofereix la possibilitat de poder atendre les necessitats dels nostres usuaris mitjançant pisos terapèutics tutelats per l’equip multidisciplinari del centre i afavorir l’autonomia de l’usuari i la reinserció a la vida quotidiana.

Tractament Ambulatori

Viu bé ambulatori proporciona el compromís i la flexibilitat horària davant de la necessitat de poder adaptar-se al dia a dia dels nostres usuaris, els seus familiars i els seus llocs de treball

A més, atenem i som un centre de referència per a usuaris que puguin sentir la necessitat de reciclar-se puntualment.

També atenem l’entorn de l’usuari com a familiars o cònjuges.