LSD

L’LSD és una substància al·lucinògena o psicodèlica que se sintetitza a partir de l’àcid lisèrgic, que s’extreu d’un fong (cornezuelo del sègol) que creix als cereals.

Es presenta en forma de pastilles o càpsules i de forma líquida. Es pot trobar impregnat en paper absorbent, dividit en petits quadrats que representen una dosi, que es posen sota la llengua perquè es desfacin. És inodor, incolor i té un lleuger sabor amarg.

Efectes

Efectes buscats: canvis de percepció que es descriuen com a viatge (trip). El LSD produeix al·lucinacions sensorials, relaxació i embriaguesa. Les percepcions visuals alterades fan que els objectes es transformin en uns altres, els colors canviïn i les coses semblin adquirir moviment propi. També es poden alterar els sons. Sensacions possibles són “veure” els sons o “escoltar” les imatges. Hi ha alteracions de la imatge corporal i es difumina la relació entre la persona i lentorn (es pot associar a accidents). El temps es fa més lent, encara que de vegades els límits del temps queden confosos, barrejant-se passat, present i futur. La intensitat daquestes sensacions depèn de la dosi.

De vegades els efectes del LSD són percebuts com a molt desagradables, els denominats “mals viatges”. Són difícils de preveure i no tenen relació exclusivament amb la dosi. Es caracteritzen per reaccions d’ansietat, atacs de pànic o psicosi amb al·lucinacions, desorientació i confusió. Es coneixen casos de suïcidi al llarg de fantasies d’omnipotència o de transcendència de l’univers humà.

Argot:

Tripi, àcid, bestiola, micropunt, secants, Batman, Smiley, Conan.

Marc legal

És una droga il·legal.

El LSD no té cap potencial d’addicció física i la psicològica és irrellevant. El perill més important que té el consum continuat de LSD és “quedar-se penjat en un viatge” (aparició de psicosis esquizoafectives prolongades), especialment en persones especialment vulnerables o amb antecedents de trastorns mentals previs. Altres símptomes associats al consum crònic són reaccions d’ansietat i depressives, alteracions del pensament i de la imaginació (caps àcids), síndrome amotivacional i l’aparició de flashbacks (recurrències dels efectes de l’LSD sense que hi hagi hagut consum).