GHB o èxtasi líquid

El gammahidroxibutirat (GHB) és un potent depressor del sistema nerviós central. Va ser introduït en medicina com a anestèsic. L’any 1999 es va retirar del mercat perquè es considera una substància amb un gran potencial d’abús. Es presenta com a líquid incolor i inodor que es barreja amb begudes, quedant emmascarada la seva presència, per la qual cosa és més difícil controlar-ne el consum, augmentant el risc d’intoxicació. Podeu crear dependència psicològica i física.

Argot:

Èxtasi líquid (no hi té res a veure), biberó.

Efectes

Efectes buscats: desinhibició, eufòria, relaxació i sociabilitat que apareixen al cap de pocs minuts ia dosis molt petites.

Això no obstant, els seus efectes són imprevisibles i varien molt d’una persona a una altra. Pot produir somnolència, debilitat muscular, mal de cap, estat de confusió. Els casos més greus poden evolucionar cap al coma. La barreja amb altres drogues (per exemple, alcohol) augmenta els riscos.

Marc legal

És una droga il·legal.