Alcohol

L’alcohol és un depressor del sistema nerviós central que actua sobre el funcionament dels centres cerebrals superiors i produeix desinhibició conductual i emocional, perquè la seva primera acció és inhibitòria sobre els centres responsables de l’autocontrol.

Les begudes alcohòliques es classifiquen bàsicament en dos grups, segons el procés d’elaboració:

Begudes fermentades: S’obtenen de la fermentació dels sucres continguts en diferents fruites (raïm, pomes) i cereals (malta, blat de moro, etc.). Formen part d’aquests grups el vi, la sidra i la cervesa. La graduació alcohòlica oscil·la entre 4 i 12 graus.

Begudes destil·lades: S’obtenen de la depuració de les begudes fermentades per obtenir nivells d’alcohol més alts. A aquest grup pertanyen begudes com el whisky, la ginebra, el vodka i el rom. La graduació alcohòlica oscil·la entre els 40 i els 50 graus.

Mesures de consum dalcohol

El consum dalcohol es mesura per Unitat de Beguda (UB). Una UB és equivalent a 8-10 grams dalcohol pur. Les mesures més freqüents són:

Canya de cervesa /sidra = 1 UB

Copa de vi/cava = 1 UB

Vermut/xerès = 1 UB

Copa de conyac/brandi = 2 UB

Whisky/vodka/ginebra/rom/combinats = 2 UB

Efectes

Inicialment, l’alcohol provoca una sensació de relaxació, eufòria, loquacitat, desinhibició, sociabilitat alegre i excitada; progressivament, els efectes evolucionen cap a dificultats a la parla, dificultats per coordinar els moviments, disminució dels reflexos, agressivitat. Vegem-ho amb més detall.

L’alcohol és la droga de la sociabilitat i aparentment facilita el diàleg i les relacions interpersonals. Però en realitat el que passa és que la persona intoxicada per alcohol tendeix a atorgar més importància a la manifestació de les pròpies vivències que a les dels altres. En un grup de persones que van incrementant la taxa d’alcoholèmia, es va apreciant una tendència progressiva a les interrupcions, per acabar formant un cor de monòlegs simultanis.

Si la ingesta d’alcohol continua, apareix parla incoherent i entretallada i descoordinació dels moviments, amb incapacitat per caminar i una sensació vertiginosa molt intensa, amb nàusees i vòmits freqüents. Tot seguit es pot passar a una fase comatosa amb incapacitat per mantenir-se dreta, parla inintel·ligible i obnubilació de la consciència.

Sota els efectes de l’alcohol s’altera la capacitat de judici i es poden cometre agressions o vandalisme i participar en activitats sexuals no protegides, conductes que poden tenir conseqüències greus. Igualment, la conducció de vehicles i la maquinària o l’ús d’eines de precisió sota els efectes de l’alcohol són molt perillosos.

Els efectes de la intoxicació aguda per alcohol depenen de diversos factors:

L’edat: beure alcohol mentre l’organisme encara està madurant és especialment nociu.

El pes: el consum dalcohol afecta de forma més severa les persones amb menys massa corporal.

El sexe: a causa de factors fisiològics, la tolerància femenina és en general menor que la masculina.

La quantitat i la rapidesa de la ingesta: més alcohol en menys temps determina una intoxicació més gran.

La combinació amb begudes carbòniques (tònica, coca-cola, etc.) accelera la intoxicació.

D’altra banda, la ingestió simultània de menjar (sobretot aliments grassos) dificulta la intoxicació.

Abús crònic

L´abús crònic d´alcohol crea dependència psicològica i física, així com tolerància. La supressió del consum d’alcohol o la disminució de la dosi en bevedors crònics provoca una síndrome d’abstinència que es caracteritza per sudoració, taquicàrdia, tremolor de les mans, nàusees i vòmits, agitació psicomotriu, ansietat, al·lucinacions visuals, tàctils o auditives i crisis convulsives.

Marc legal

És una droga legal. La llei prohibeix la venda o el consum d’alcohol per sota dels 18 anys. Alcohol i conducció són incompatibles. La legislació espanyola prohibeix als conductors de vehicles, inclosos els ciclistes, conduir amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,5 g/l (0,25 mg/l aire espirat) o superior a 0,3 g/l (0 ,15 mg/l aire espirat) en el cas de conductors novells o professionals. Conduir sota els efectes de lalcohol comporta una multa de 302 a 602€, la suspensió del carnet de conduir dun a tres mesos i la pèrdua de fins a 6 punts segons la normativa del carnet per punts.

L’alcohol és responsable de múltiples malalties orgàniques. Altera principalment el fetge (cirrosi, hepatitis alcohòlica), el pàncrees (pancreatitis crònica i aguda), el tub digestiu (gastritis crònica i aguda, reflux gastroesofàgic, diarrea), el cor (miocardiopatia alcohòlica, trastorns del ritme) miopatia aguda i crònica, osteoporosi), el sistema immunohematològic (anèmia, deficiències en la immunitat de les cèl·lules, allargament del temps de sagnat en cas de ferides), el sistema nerviós central (polineuropatia alcohòlica, síndrome de Wernicke-Korsakoff, dem . L’alcohol també és responsable d’atròfia testicular, disminució de la libido, impotència i infertilitat. Així mateix, provoca dèficits nutricionals i alteracions del metabolisme, i es considera un factor de risc per al desenvolupament d’alguns tipus de càncer. El consum dalcohol durant lembaràs és la causa no genètica més freqüent de retard mental i de malformacions congènites.

A nivell mental, l’abús crònic d’alcohol determina alteracions a l’àrea cognitiva (dificultats per a la concentració, confusió mental, pèrdua de memòria) i de la personalitat (eufòria exagerada, incontinència emocional, irritabilitat i suspicàcia). També poden aparèixer trastorns psicòtics de tipus delirant o paranoic (celotímia, és a dir, gelosia patològica).

L’alcohol és la droga més consumida i de la que més s’abusa al nostre entorn sociocultural, i la que causa més problemes socials i sanitaris (accidents de trànsit, laborals i domèstics, maltractaments, suïcidis i homicidis). La relació entre alcohol i malaltia converteix aquesta substància en la tercera causa de mort a Espanya.