Drogues de disseny

Són substàncies estimulants del sistema nerviós central, derivades de les amfetamines i que poden tenir un efecte al·lucinogen. La més coneguda és l’èxtasi (MDMA). Es presenten en forma de pastilles (“pastis”), amb diferents formes i noms.

Efectes

Efectes buscats: sociabilitat, empatia, eufòria, desinhibició, ganes de parlar i resistència a la fatiga.

Argot:

Amfetes, bennies, dexies, guix, ice, glas, speed.

Marc legal

Són drogues il·legals.

Consum

El consum de drogues de disseny té com a riscos immediats: taquicàrdia, sudoració, sequedat de boca i augment de la temperatura corporal. Aquests efectes, combinats amb una activitat física intensa com el ball, a l’ambient carregat de les discoteques i amb una ingestió d’aigua insuficient, poden provocar un “cop de calor” (pujada brusca de la temperatura, arítmia cardíaca i convulsions). Aquestes drogues també poden provocar ansietat, confusió, alteracions psicòtiques de tipus paranoide, depressions i atacs de pànic.

Les drogues de disseny poden provocar dependència psicològica