L’addicció a l’alcohol i els seus efectes negatius greus

L'addicció a l'alcohol i els seus efectes negatius greus

La beguda produeix seriosos problemes de salut a tots els nivells, de fet, l’ addicció a l’alcohol és un trastorn altament perjudicial i que requereix ajuda especialitzada per sortir-ne.

És, com altres substàncies perilloses, una droga nefasta per al cos i la ment. Altera funcions cerebrals i deteriora els òrgans de la persona afectada i, com més temps passa, les conseqüències són més negatives.

Per això cal posar remei a l’ addicció a l’alcohol i rebre els tractaments necessaris.

És un problema real que durant anys s’està intentant eradicar des de diferents àmbits:

 1. A nivell sanitari, amb campanyes de conscienciació.
 2. A nivell econòmic, gravant amb impostos directes a lalcohol.
 3. A nivell social, amb publicitat educativa als mitjans.


I, encara que moltes persones són conscients del que comporta l’alcoholisme, per a altres simplement la beguda és una manera de desinhibir-se, socialitzar i divertir-se. Però és tot al contrari, ja que pot comportar una dependència molt severa.

Segons dades oficials de l’any 2019, els joves cada cop consumeixen més alcohol, i comencen abans a prendre’l. I, especialment durant l’adolescència, és més complicat l’alcoholisme i la cura. Molts s’inicien en aquest camí per un fet social i, fins i tot, ni els seus familiars se n’adonen, fins que és massa tard.

Com detectar que una persona és addicta a l’alcohol

Detectar quan una persona és addicta a l’alcohol de vegades no és fàcil, ja que ni la persona que el pateix se n’adona.

No obstant això, hi ha diferents conductes o senyals que indiquen quan algú pot estar patint alcoholisme. Algunes de les més rellevants són:

 1. Destinar molt de temps i esforç a adquirir i prendre begudes alcohòliques.
 2. Tenir conductes de negació davant del problema.
 3. Adquirir tolerància davant de la beguda, és a dir, cada cop consumir més quantitat i tenir els mateixos efectes.
 4. Patir ansietat i nerviosisme.
 5. Tenir problemes per agafar el son.
 6. No dedicar temps a activitats que abans es feien.
 7. Canviar completament els hàbits quotidians.
 8. Beure molt ràpid i no tenir control de l’ingerit.
 9. Trencar el contacte amb persones de lentorn.

Tots aquests senyals són idonis per saber quan algú necessita superar l’addicció a l’alcohol com més aviat millor.

Les grans conseqüències negatives del consum de lalcohol

I les conseqüències, tant físicament com emocionalment, són molt greus i poden persistir molt de temps, ja que, com hem comentat, l’alcoholisme afecta les funcions cerebrals. Algunes de les conseqüències, tant socials, mentals i físiques, són:

 1. Trencar les relacions familiars i damistat.
 2. Patir canvis d’humor sobtats.
 3. Ser agressiu i estar constantment irritable.
 4. Patir diferents tipus de càncer.
 5. Tenir comportaments imprudents sota els efectes de l’alcohol o per aconseguir-ho.
 6. Tenir alteració de la capacitat de memòria i aprenentatge.
 7. Patir manca de coordinació i agilitat.
 8. Tenir grans problemes laborals i, per descomptat, econòmics.

Els efectes de l’alcohol són molts i molt negatius en tots els àmbits d’una persona i, per aquest motiu, cal la millor ajuda per sortir de l’addicció i recuperar el benestar.

El millor suport per superar l’addicció a l’alcohol

Saber com superar l’addicció a l’alcohol no és una tasca senzilla, però amb el suport necessari i especialistes al costat, és possible sortir d’aquesta cruïlla.

A ViuBé, centre terapèutic per a les addiccions, tractem l´alcoholisme d´una manera propera i adaptada a cada persona i situació, tenint sempre present les necessitats individuals i el seu entorn.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació i el nostre equip especialitzat t’assessorarà sense problemes.

Superar l’addicció a l’alcohol és possible ia ViuBé oferim el millor suport per aconseguir-ho.