Què es considera addicció a la cocaïna

QUE ES CONSIDERA ADDICIÓ A LA COCAÏNA

L’ addicció a la cocaïna sol veure’s com un problema molt seriós dins de la societat, però curiosament pot passar inadvertit. Només els cercles més íntims de l’addicte a la cocaïna poden arribar a percebre que alguna cosa no funciona bé amb el seu ésser estimat.

L’elevat preu de la cocaïna als mercats negres fan que la demanda econòmica del cocaïnomana sigui elevadíssima, i quan el problema s’escapa de control, aquest sol l’indicador que envia un senyal d’alerta a la parella, pares o amics més intims.

A Espanya, el consum de la cocaïna ha anat creixent de forma exponencial des de mitjans dels anys 90, tocant el seu punt cap a la primera dècada dels 2000. Després de la crisi del 2008, el seu consum va patir un lleuger descens, per tornar a repuntar a partir del 2016. Com veieu, la cocaïna va seriosament lligada a la situació econòmica de la societat.

 

ESTAR A LA MENT D’UN COCAINÒMAN

La ment d’un cocaïnòman passa per diferents estadis quan comença a consumir aquesta substància. Sol començar com un consum ocasional lligat al lleure, però en les situacions d’addició aquest consum s’acaba associant a l’activitat diària. Molts addictes reuneixen el requisit de comptar amb feines molt exigents físicament, o mentalment. El problema comença, quan el consum passa als primers llocs de la nostra llista de valors, i hi va escalant, fins a ocupar el primer lloc.

El que abans era una “ajuda” per afrontar una llarga jornada de treball, o una reunió important, passa a ser una cosa quotidiana, sense el que “no funcionen”

Això ens ha de fer entrar en estat d’alerta i començar a pensar que el cocaïnòman ha de començar a posar solucions.

El segon factor que ocupa el cap d’un cocaïnòman o persona amb addicció a la cocaïna , en cas de no comptar amb uns ingressos molt elevats, és precisament l’obtenció de diners per invertir a la substància. Si a més aquest consum és un secret per a la família, ha d’obtenir ingressos en efectiu per pagar el consum personal. Això sol comportar un altre tipus de problemes que veurem a continuació.

 

PROBLEMES DE L’ADDICIÓ A LA COCAÏNA MÉS COMUNS

Els problemes amb la cocaïna més comuns solen ser, l’obtenció de finançament per costejar-se la dosi de cocaïna diària, i per altra banda, que les garanties higièniques i sanitàries del que es consumeix, s’escapen dels controls oficials, i haurem de “confiar” en la bona fe d’aquell que la ven.

El cost econòmic de la cocaïna és elevat, i aconseguir diners “extres” per pagar-la, sol portar que el cocaïnòman delinqueix per costejar-la. Per això, solen començar a vendre pel seu compte, per tenir un consum garantit, en els casos més delicats, se solen robar o furtar diners, fins i tot del nostre entorn familiar, per sufragar-ne el preu.

Pel que fa a les mesures de control, cada any es produeixen morts per sobredosi degudes a un consum descontrolat. Els traficants busquen maximitzar els beneficis de la venda de substàncies estupefaents, i per això, barregen la droga amb substàncies més barates per, així, treure’n més rendiment.

Se solen fer servir substàncies com diürètics, fàrmacs derivats de l’opi, o substàncies d’un altre tipus. Això altera considerablement la quantitat de principi psicoactiu que s’ingereix a cada presa, i pot generar efectes letals a l’organisme del cocaïnòman.

Esperem que aquest article hagi llançat una mica de llum, si ets un consumidor habitual que està buscant ajuda, o coneixes algú al teu entorn, què creus que és presa d’aquesta substància que tantes vides s’està portant pel camí.