Superar l’addicció a l’heroïna en un centre d’addiccions

Superar l'addicció a l'heroïna en un centre d'addiccions
Superar l’addicció a l’heroïna en un centre d’addiccions

En un centre de desintoxicació és possible superar l’addicció a l’heroïna , droga summament perillosa i perjudicial.

És una substància que s’extreu de l’opi i es converteix en depressora del sistema nerviós central i té un efecte analgèsic que produeix grans conseqüències a curt i llarg termini.

És essencial superar l’addicció a l’heroïna com més aviat millor. Quan una persona té dependència, fins i tot en fases incipients, cal abandonar-la, ja que és totalment devastadora a nivell emocional i físic.

Es pot administrar fumada, esnifada o injectada, podent variar la rapidesa d’intensitat i sovint és capaç de comportar una sobredosi.

Quins efectes tenen l’heroïna?

El consum d‟aquesta droga té efectes molt greus i perjudicials per a les persones que la prenguin, les quals són incapaços d‟abandonar-la a causa de la gran dependència. Aquesta es caracteritza per prendre de manera repetida la substància, tot i saber les conseqüències per a la salut, fins al punt que l’afectat no pot deixar la droga sol i requereix ajuda professional, mitjançant un tractament d’addicció a l’heroïna .

L’heroïna afecta greument també les relacions familiars i socials.

A més a més, una persona pot tenir grans problemes amb el seu entorn laboral o econòmic. És a dir, en general, les relacions poden acabar totalment trastocades.

I, és clar, els consumidors d’heroïna solen relacionar-se únicament amb persones que també ho fan, cosa que provoca que es converteixi en un cercle viciós.

Inicialment se senten atrets per aquesta substància perquè senten una eufòria agradable i un alleugeriment de l’ansietat. Per aconseguir aquesta sensació, però, cada cop han d’anar augmentant la dosi i la freqüència.

Un consumidor que pren heroïna té diferents símptomes, com infeccions cardíaques, malalties infeccioses, agitació, dolors musculars, trastorns de nutrició, manca d’interès per altres activitats, pèrdua de memòria, etc.

I, com més temps passa, aquests poden anar incrementant-se i afectar greument la salut i produir:

  1. Alteracions de personalitat
  2. Modificació de l’estructura del cervell
  3. Problemes d’aprenentatge
  4. Inhibició del desig sexual
  5. Hepatitis
  6. Malalties pulmonars, com pneumònia i tuberculosi
  7. Obstrucció de les venes
  8. Sobredosi

Afectacions molt greus per a qualsevol persona si no es fa un tractament d’addicció a l’heroïna adequat.

Gràcies a professionals de l’àmbit de la salut, és possible aconseguir que l’afectat en pugui suspendre el consum de manera completa.

Un centre d’addiccions especialitzat en heroïna ajuda a alliberar aquesta dependència física i emocional d’aquesta droga tan perjudicial, de manera individualitzada, segons la vulnerabilitat de l’individu, les causes que han portat al consum, etc.

En un centre de desintoxicació és possible superar l’addicció a l’heroïna

Amb un suport professional, que posa damunt la taula el millor tractament segons cada situació i el millor suport psicològic, un consumidor pot abandonar les drogues.

Aquest tractament consisteix en diferents etapes, entre les quals trobem la desintoxicació, l’objectiu de la qual és eliminar la substància de l’organisme; la deshabituació, on s’insta que la persona afectada no torni a consumir mitjançant suport psicoterapèutic; i la rehabilitació, enfortint la personalitat i oferint diferents eines de suport emocional.

Els tractaments a l’addicció a l’heroïna gràcies a l’ajuda professional

La millor opció en cas d’addicció és acudir a un centre especialitzat.

ViuBé és el millor entorn on poder deixar enrere qualsevol droga. Som un centre terapèutic de les addiccions i comptem amb un equip multidisciplinari que ofereix un suport individualitzat, sempre pensant en els requeriments de cada individu i en les seves situacions personals.

Contacta amb nosaltres i no deixis que les drogues controlin la teva vida. Estem al teu costat quan ho necessitis.